Apie svetainę

Svetainė „Pasaulio vietovardžiai“ skiriama visiems, kam reikia ištarti ar parašyti užsienio šalies vietovardį. Jos pagrindas – žodynas „Pasaulio vietovardžiai“, parengtas ir išleistas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC). Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) šį žodyną inicijavo ir rėmė jo rengimą iš valstybinės kalbos programų lėšų. (Žodyno duomenys suskaitmeninti ir perkelti į svetainę 2014–2016 m.)

Žodynas penkiatomis: „Europa“ (2006), „Amerika“ (2008), „Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“ (2010), „Azija (Afganistanas–Jungtinai Arabų Emyratai)“ (2012), „Azija (Kambodža–Vietnamas)“ (2014), plačiau žr. svetainės VLKK.lt skyriuje „Svetimvardžiai“. Svetainėje skelbiami visų penkių tomų duomenys, žr. skyrius: EUROPA , AMERIKA, AZIJA, AFRIKA, AUSTRALIJA, OKEANIJA, ANTARKTIDA (poskyriuose nurodomas žemyno šalių sąrašas, oficialiosios kalbos, rengėjai ir šaltiniai). Duomenų bazę iš viso sudaro apie 180 tkst. vietovardžių puslapių (179 687).

Tikslas – vienodinti kitų šalių vietovardžių rašybą lietuvių kalboje, fiksuoti ryšį tarp vietovardžio autentiškos ir sulietuvintos formos, sinonimų ir variantų. Vietovardžiai teikiami sulietuvintomis (transkribuotomis, verstinėmis ir tradicinėmis) formomis, taip pat autentiškomis (iš nelotyniško pagrindo raidyną vartojančių kalbų – sulotynintomis (arba kitaip – lotynizuotomis) formomis.

Skyriuje ŠALYS teikiami pagal objekto lokalizaciją ir geografinio objekto tipą sugrupuoti žodyno duomenys. Tačiau jokiai valstybei, valdai ar šaliai nepriskirtų objektų pavadinimai randami tik per paiešką (plačiau žr. poskyrį Informacija. Apie paiešką).

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą. Norint pateikti nuorodą į svetainę, kaip šaltinį: Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė. – Vilnius: MELC, VLKK. Prieiga internete http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/ (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.