Apie paiešką

Paieška veikia pagal šiuos kriterijus:

 1. vietovardį:
  • sulietuvintos formos
  • autentiškos formos
 2. vietovardžio dalį:
  • vietovardžio pradžią
  • vietovardžio pabaigą
  • raidžių junginį (bet kurioje vietovardžio dalyje)
 3. žemyną
 4. valstybę
 5. geografinio objekto tipą

Pasirinkus žemyną pritaikomas šalių sąrašas. Pasirinkus šalį pritaikomas objektų pavadinimų sąrašas. Kad detalioji paieška teisingai veiktų, pagrindiniame paieškos lange turi būti įrašyta bent viena raidė.

Paieškos rezultatai rikiuojami abėcėlės tvarka:

 1. sulietuvintos vietovardžių formos rikiuojami pagal lietuvišką abėcėlę
 2. autentiškos vietovardžių formos rikiuojamos pirma pagal lotynišką, paskui pagal kito pagrindo abėcėlę

Vietovardžio tinklalapio sandara:

 • sulietuvintas pavadinimas*
 • autentiškas pavadinimas*
 • lokalizacija
 • santrumpų ir sutrumpinimų paaiškinimai
 • pastabos (prireikus)

* Jei yra pavadinimo variantų, šios skiltys teikiamos pakartotinai.