Rengėjų pastabos

Autentiškų formų kalbą rodo kalbų rodikliai (sutrumpinimai) arba valstybės paminėjimas.

Greta nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų vietovardžių autentiškų formų po pasvirojo brūkšnio dar teikiama ir lotynizuota (lotyniškai transliteruota) forma. Kai nėra nusistovėjusių perrašos taisyklių, pasirenkama populiariausioji – angliška perraša.

Kai kurios graikiškos autentiškos formos turi dvi lotyniškas perrašas: pirmoji jų atitinka senosios graikų kalbos tartį, antroji – anglų kalba vartojamą variantą (kartais tarpinį tarp senosios ir naujosios); retkarčiais įrašoma dar ir trečioji, tiksliausiai atitinkanti naujosios graikų kalbos tartį.