Rengėjų pastabos

Į sulietuvintas vietovardžių formas artikeliai El, La, Las, Le, Los traukiami tik tada, kai turi neabejotiną lietuviškos vartosenos tradiciją (vartojami bent jau VLE, LTE, pvz., La Palma, El Ninjo srovė) arba yra atsidūrę kitakalbėje aplinkoje – tarp vyraujančių angliškų toponimų (pvz., Los Andželas).

Kai kuriuos Amerikos vietovardžius (daugiausia gamtos objektų pavadinimus) nuo seno įprasta versti, pvz.: Mėlynieji kalnai (Blue Ridge), Vergų upė (Slave River). Daugelis jų verčiami ir kitose kalbose.

Dažnai verčiami pažyminiai ir objekto rūšį nusakantys (nomenklatūriniai) žodžiai, įeinantys į vietovardį: Aukštutinis (-ė), Žemutinis (-ė), Šventasis (-oji), Didysis, Mažasis, Pietų, Rytų, Šiaurės, Vakarų. Pvz.: Didieji Antilai (Greater Antilles), Vakarų Kordiljera (Coldillera Occidental), Vinipego ežeras (Lake Winnipeg). Nomenklatūrinis žodis autentiška rašyba kartais eina kaip pirmasis, kartais kaip paskutinis dėmuo, plg.: Mount Diablo (Velnio kalnas) ir Diablo Plateau (Velnio plynaukštė).