Afrika

Svetainėje, kaip ir trečiajame žodyno tome „Pasaulio vietovardžiai. Afrika, Antarktida, Australija, Okeanija“ (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012; plačiau žr. rengėjų sąrašą), teikiama apie 35 tūkstančiai šio regiono vietovardžių su daugiau kaip 35 tūkstančiais įvairių nuorodų (autentiškų formų ir sinonimų). Šis tomas apima tris žemynus, trijų didžiausių vandenynų dalis ir daugiau kaip 10 000 salų.

Iš viso Afrikos vietovardžių puslapių – 24 276.

Pagrindiniai vietovardžių šaltiniai – Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir Taimso atlaso vardynas, tačiau atrankos šaltiniai praplėsti (palyginti su pirmaisiais Europos ir Amerikos tomais), labiau naudotasi internetiniais šaltiniais. Pastaroji aplinkybė padidino sinonimų skaičių žodyne. Minėtina, kad daugelyje šio regiono šalių, ypač Afrikoje ir Okeanijoje, palyginti daug vietovardžių yra keičiama, įgijus joms valstybinę nepriklausomybę.

Dauguma oficialiųjų kalbų yra europietiškos (anglų, prancūzų, portugalų), bet šalių toponimija (gal išskyrus Australiją ir kai kurias Okeanijos šalis), palyginti su Amerikos, yra daug mažiau jų paveikta.

Autentiškos vietovardžių formos šiame tome ne visada pateikiamos originalo rašto sistemomis. Autentiškais rašmenimis jos pateikiamos tik tada, jei tų šalių oficiali kalba turi lotyniškąjį raštą. Šalių, vartojančių kitas rašto sistemas, pateikiamos lotynizuotos formos (t. y. lotyniškais rašmenimis). Kai vietovardžio autentiška forma prieinamuose šaltiniuose įvairuoja, teikiamas tas variantas, kuris vartojamas vietovardžio šalyje.