Apie šaltinius

Tikslenius šaltinių ir pagalbinės literatūros sąrašus žr. atitinkamuose skyriuose: Europa, Amerika, Azija, Afrika, Australija, Antarktida, Okeanija.

Lietuvių kalboje vartotini valstybių, jų sostinių, valdų ir kraštų pavadinimai patvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais:

Nutarimo pakeitimai ir papildymai priimami atsižvelgiant į du pagrindinius šaltinius:

  • tarptautinį standartą ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ (naujienlaiškius žr. čia, pavadinimai standarte pateikiami anglų ir prancūzų kalbomis);
  • Jungtinių Tautų pranešimus (žr. čia; terminyne UNTERM pavadinimai teikiami penkiomis kalbomis: anglų, prancūzų, ispanų, arabų, kinų, rusų).

48-ajame nutarime, kaip ir Jungtinių Tautų sąraše, teikiami tik valstybių pavadinimai, standarte sąrašas platesnis – bendras valstybių ir valdų bei kraštų sąrašas vadinamas Šalių.

Iš interneto šaltinių žodyno rengėjai daugiausia naudojosi šiais: