AAAO rengėjai

Žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ 3-iojo tomo AFRIKA, ANTARKTIDA, AUSTRALIJA, OKEANIJA (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012)

sudarytojai ir redaktoriai: Rita Trakymienė (atsakomoji redaktorė), Adomas Karnišauskas (kompiuterinė tvarkyba), Marytė Kontrimaitė, Adelė Noreikaitė (kirčiavimas), Vega Ribikauskienė, dr. Rasa Ruseckienė, Romualdas Šimkūnas, Virginija Zingerienė

Dar žr. Apie rengėjus.

Recenzentai: dr. Alma Ragauskaitė, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia

Rengėjai dėkoja:

  • poniai Rhonai van Reensburg (PAR)
  • Vilniaus universiteto doc. dr. Petrui Skirmantui
  • Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojui Jonui Laurinaičiui
  • VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisės nariams ir ekspertams
  • VLKK Vardyno pakomisės nariams ir ekspertams