Svetainė „Pasaulio vietovardžiai“ skiriama visiems, kam reikia ištarti ar parašyti užsienio šalies vietovardį. Jos pagrindas – žodynas „Pasaulio vietovardžiai“. Penkiatomį žodyną Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) iniciatyva parengė ir išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC), rengimą rėmė VLKK iš valstybinės kalbos programų lėšų.

Žodyno tomai – „Europa“ (2006), „Amerika“ (2008), „Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“ (2010), „Azija (Afganistanas–Jungtinai Arabų Emyratai)“ (2012), „Azija (Kambodža–Vietnamas)“ (2014) – suskaitmeninti ir šioje svetainėje paskelbti palaipsniui (2014–2016 m.). Vietovardžių duomenų bazę ketinama pildyti ir tikslinti pagal poreikį.

Tikslas – vienodinti kitų šalių vietovardžių rašybą lietuvių kalboje, fiksuoti ryšį tarp vietovardžio autentiškos ir sulietuvintos formos, sinonimų ir variantų. Vietovardžiai teikiami sulietuvintomis (transkribuotomis, verstinėmis ir tradicinėmis) formomis, taip pat autentiškomis (iš nelotyniško pagrindo raidyną vartojančių kalbų – lotynizuotomis) formomis.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą. Norint pateikti nuorodą į svetainę, kaip šaltinį: Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė. – Vilnius: MELC, VLKK. Prieiga internete http://pasaulio-vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.