Transkripcija

Čia skelbiamos tikrinių vardų transkripcijos į lietuvių kalbą taisyklės. Jų pagrindas – būtent tos taisyklės, kuriomis naudojosi MELC Svetimvardžių redakcija, rengdama žodyną „Pasaulio vietovardžiai“ (plačiau čia). Žodyno atsakomoji redaktorė Rita Trakymienė (žr. Rengėjai) perdavė taisykles VLKK, jos buvo recenzuotos, aptartos, kai kurios iš jų patikslintos (plačiau žr. taisyklių komentarus).

Tikrinių vardų transkripcijos į lietuvių kalbą taisyklės:

iš anglų kalbos – taisyklės (PDF), komentaras (PDF)
iš vokiečių kalbos – taisyklės (PDF), komentaras (PDF)

Daugiau Valstybinės lietuvių kalbos komisijos anksčiau patvirtintų transkripcijos (perrašos) taisyklių iš baltarusių (gudų), lenkų, rusų, ukrainiečių (ukrainų) kalbų, dar iš hebrajų, japonų, jidiš, kinų, sanskrito žr. VLKK.lt/ Svetimvardžiai, http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/apie-skyriu-svetimvardziai#Perra_a.