Latvija

Valstybė prie Baltijos jūros

Trumpasis (tradicinis) pavadinimas – Lãtvija (Latvija)
Ilgasis (oficialusis) pavadinimas – Lãtvijos Respùblika (Latvijas Republika)
Sostinė – Rygà (Rīga)
Ofic. kalba – latvių

VLKK nutarimai, susiję su Latvijos vietovardžių vartojimu lietuvių kalboje:
1. Tradicinės lietuviškos formos – Lietuvių kalboje vartojamų tradicinių Latvijos Respublikos vietovardžių formų sąrašas (patvirtintas VLKK 2000 m. balandžio 27 d. posėdžio protokoliniu nutarimu). Atvirkštinį sąrašą žr. VLKK svetainės skyriuje „Aktualiausios temos. Svetimvardžiai. Tradiciniai lietuviški vietovardžiai“.
2. Gramatinimas ir balsių perteikimas – „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos nuostatų“ pakeitimas ir papildymas (patvirtintas VLKK 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. N-7(96) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo).
3. Kirčiavimas – 2004 m. gegužės 6 d. rekomendacija Nr. 10 (K-9) „Dėl Latvijos vietovardžių adaptuotų formų kirčiavimo“. Žr. „Aktualiausios temos. Tartis ir kirčiavimas. 9-oji rekomendacija“.