Lenkija

Valstybė centrinėje Europoje

Trumpasis (tradicinis) pavadinimas – Lénkija (Polska)
Ilgasis (oficialusis) pavadinimas – Lénkijos Respùblika (Rzeczpospolita Polska)
Sostinė – Váršuva (Warszawa)
Ofic. kalba – lenkų

Pastaba. Atvirkštinis lietuvių kalboje vartojamų tradicinių Lenkijos vietovardžių formų sąrašas (patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1998 m. spalio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu), žr. VLKK.lt/ Aktualiausios temos/ Svetimvardžiai.